Bakit labis na nababahala ang mga tao sa coronavirus?


sagot 1:

Bakit labis na nababahala ang mga tao sa coronavirus?

Maaaring magtaka lamang ang isang tao ... Marami pang mga tao ang namatay sa mga kalsada sa buong mundo mula nang magsimula ang bagay na ito at mangyayari ito sa taong ito at sa susunod at ang isa pagkatapos .. walang sinuman ang nagmamalasakit tungkol dito at napunta sa ganito .. sa 6 na buwan ay magiging isang memorya at ang parehong bilang ng mga tao ay mamamatay sa mga aksidente sa sasakyan ngunit walang sinuman ang magiging stockpiling bog roll ..

Ang mga tao ay kailangang makakuha ng isang pakiramdam ng pananaw.