Ano ang iisipin ng mga nakaligtas sa coronavirus?


sagot 1:

Ano ang iisipin ng mga nakaligtas sa coronavirus?

Karamihan sa mga taong nahawaan ng coronavirus ay nakaligtas at, sa katunayan, mayroon lamang mga banayad na sintomas. Karagdagan, ang sakit ay hindi halos kasing-laganap ng trangkaso. Kaya: ang mga nakaligtas ay magmukhang 99.99 +% ng kasalukuyang lahi ng tao na hindi nahawahan, o nagkaroon ng isang malamig. (Ang lamig ay isa pang miyembro ng coronavirus pamilya.)